Dit skøde er din kvittering for ejerskab over din bolig

By:

Ved bolighandel er der tilknyttet mange dokumenter – købsaftale, tilstandsrapport, diverse servitutter osv. Blandt disse dokumenter finder du skødet. Skødet er det dokument, som beviser din ret til den ejendom, du har købt. Så snart det er dit navn, der står på skødet, og skødet er blevet retmæssigt tinglyst, er det kun dig, der kan optage lån i boligen, eller sælge den videre. Du har også sikkerhed over for sælgers eventuelle kreditorer, så snart skødet er blevet opdateret og tinglyst. Derfor er det vigtigt, at du får sat gang i denne proces, så snart du har afsluttet din bolighandel.

Hvad indeholder et skøde?

Skødet er ikke nær så omfattende et dokument som købsaftalen. Et skøde vil typisk ikke indeholde de aftaler, som er indgået i relation til den specifikke handel, men mere generelle oplysninger omkring boligen og ejerforholdet – for eksempel navn på såvel køber som sælger, dato for købers overtagelse af boligen, adressen på boligen, diverse pantehæftelser, klausuler og servitutter, købesummen på ejendommen samt den offentlige ejendomsvurdering.

Hvordan foregår tinglysning af skøde?

Af købsaftalen vil det fremgå, hvem der skal udarbejde et skøde. Det vil typisk enten være sælgers ejendomsmægler eller købers boligadvokat. De to parter samarbejder om at udfærdige et skøde, som kan godkendes af begge parter. Når skødet er godkendt, lægges det i den digitale underskriftmappe, og herfra kan køber og sælger underskrive skødet ved hjælp af NemId. Dernæst bliver skødet indmeldt til tinglysning. Begge parter har en interesse i at få tinglysningsprocessen overstået hurtigst muligt, da købesummen først kan frigives til sælger, efter at skødet er tinglyst.

Hvem kan se mit skøde?

Dit skøde er den officielle og offentlige dokumentation på dit ejerskab af boligen. Skødet ligger offentligt tilgængeligt i tinglysningsbogen, så snart det er tinglyst. Derfor har du som køber også en interesse i, at skødet er korrekt udfærdiget og tinglyst.

Læs mere om skøde på eboligadvokat.dk

Posted in: skøde